Over Ons

- sinds 1884 -

Begrafenisvereniging “Naastenliefde”, opgericht in 1884, is een vereniging zonder winstoogmerk. De vereniging regelt de begrafenis of crematie voor haar leden of derden.

De leden betalen een jaarlijkse contributie. Bij overlijden hebben ze recht op de diensten van onze vereniging en ontvangen tevens een ledenkorting, waardoor de kosten van begrafenis of crematie – en allerlei zaken die daar bij komen kijken – aanmerkelijk lager zijn dan bij een commerciële uitvaartorganisatie.

De vereniging heeft bodes en dragers die  de plaatselijke mogelijkheden goed kennen. Op een betrokken en persoonlijke wijze maken zij van iedere uitvaart een uniek afscheid.