Contributie

Contributie lidmaatschap

De contributie voor het lidmaatschap voor 2023 is op de ledenvergadering in 2023 als volgt vastgesteld:

Leden jonger dan 18 jaar € 4,00 per jaar
Leden vanaf 18 t/m 24 jaar € 25,00 per jaar
Leden vanaf 25 t/m 44 jaar € 28,50 per jaar
Leden vanaf 45 jaar € 33,00 per jaar

Leden vanaf 18 jaar die ons niet machtigen betalen € 3,00 extra aan administratiekosten.