Contributie

Contributie lidmaatschap

De contributie voor het lidmaatschap voor 2022 is op de ledenvergadering van 21 april 2022 als volgt vastgesteld:

Leden jonger dan 18 jaar € 4,00 per jaar
Leden vanaf 18 t/m 24 jaar € 25,00 per jaar
Leden vanaf 25 t/m 44 jaar € 28,50 per jaar
Leden vanaf 45 jaar € 33,00 per jaar

Leden vanaf 18 jaar die ons niet machtigen betalen € 2,50 extra aan administratiekosten.