Meest gestelde vragen

 • De vereniging werkt ‘lokaal’ en is daardoor goed op de hoogte van de plaatselijke faciliteiten en mensen.
 • Hierdoor kan er beter op de wensen van de nabestaanden afgestemd worden.
 • De vereniging heeft een aantal faciliteiten in eigen beheer. Daardoor kunnen de wensen van nabestaanden sneller worden ingewilligd. Daarnaast zijn de kosten van de vereniging laag, omdat het voor een groot gedeelte een vrijwilligers organisatie is met eigen voorzieningen.
 • Het doel van de vereniging is het verzorgen van een begrafenis of crematie waarbij geen winst wordt gemaakt. Daardoor is de contributie laag in verhouding tot het voorzieningen pakket dat elk lid ervoor terug krijgt.
 • Het is het meest praktisch om lid te worden van de vereniging in de plaats waar je begraven wilt worden. Dit omdat zij de begrafenis ook mede moeten organiseren.

Ja, dat kan altijd. Je hebt ten alle tijden recht op ledenkorting.  Adres wijzigingen moeten altijd worden doorgegeven aan de penningmeester. Uitbetaling van de ledenkorting vindt uitsluitend plaats wanneer hier een nota tegenover staat.

 • Dat is afhankelijk van de aard van uw begrafenisverzekering. Indien u een verzekering heeft met een uit te keren bedrag, is het zeker de moeite waard om lid te worden van de begrafenisvereniging. Indien u een verzekering heeft waarbij uw begrafenis of crematie geregeld wordt, is het afhankelijk of er een uit te keren bedrag bij zit. Vragen hierover kunt u stellen aan de penningmeester.
 • Tot 18 jaar bedraagt het lidmaatschap € 4,00. Vaak betalen de ouders de contributie voor hun kinderen. De ouders moeten zelf aangeven wanneer hun kinderen zelf de contributie moeten gaan betalen en hiermee hoofdlid worden. Correspondentie en het afschrijven van de contributie zal dan naar het opgegeven adres en van hun opgegeven bankrekening gaan.

Ja, de vereniging regelt uiteraard ook de crematie voor haar leden en niet leden.

Als u lid bent van onze vereniging verzorgen wij uiteraard de uitvaart- of crematie. Tevens ontvangt u daarbij onze ledenkorting. Afhankelijk van de wensen en invulling hebben we te maken met bijkomende kosten, zoals advertentiekosten, kosten catering, bloemen, type graf en grafmonument, etcetera. De kosten van een uitvaart- of crematie variëren van ± € 4.000,- en de € 10.000,- . Wij adviseren u om afhankelijk van uw wensen een uitvaartverzekering af te sluiten die een bedrag uitkeert bij overlijden.
 • Ja, de vereniging regelt de begrafenis of crematie voor leden en niet leden ongeacht hun geloofsovertuiging.
 • Heeft u een heel andere vraag? Mail ons dan naar: naastenliefde@live.nl.
  Zie onder bestuursleden voor telefoonnummers en het contact formulier.