Meest gestelde vragen

 • De vereniging is werkt ‘lokaal’ en is daardoor goed op de hoogte van de plaatselijke faciliteiten en mensen.
 • Hierdoor kan er beter op wensen van de nabestaanden afgestemd worden.
 • De vereniging heeft een aantal faciliteiten in eigen beheer. Daardoor kunnen de wensen van nabestaande sneller worden ingewilligd. Daarnaast zijn de kosten van de vereniging laag, omdat het voor een groot gedeelte een vrijwilligers organisatie is met eigen voorzieningen.
 • Het doel van de vereniging is het verzorgen van een begrafenis of crematie waarbij geen winst wordt gemaakt. Daardoor is de contributie laag in verhouding tot het voorzieningen pakket dat elk lid ervoor terug krijgt.
 • Het is het meest praktisch om lid te worden van de vereniging in het dorp waar je begraven wilt worden. Dit omdat zij de begrafenis ook mede moeten organiseren.

Ja, dat kan altijd. Je hebt ten alle tijden recht op het ledenpakket. Echter wil je in je toekomstige woonplaats begraven worden, dan is het verstandig om in overleg met de penningmeester lid te worden van een andere vereniging. Adres wijzigingen moeten altijd worden doorgegeven aan de penningmeester. Uitbetaling van onze ledenkorting vindt uitsluitend plaats wanneer hier een nota tegenover staat.

 • Dat is afhankelijk van de aard van uw begrafenisverzekering. Indien u een verzekering heeft met een uit te keren bedrag, is het zeker de moeite waard om lid te worden van de begrafenisvereniging. Indien u een verzekering heeft waarbij uw begrafenis of crematie geregeld wordt, is het afhankelijk of er een uit te keren bedrag bij zit. Vragen hierover kunt u stellen aan de penningmeester.
 • Indien u lid bent van de vereniging, is het overbodig een verzekering af te sluiten die uw begrafenis of crematie regelt. dit wordt namelijk door de vereniging gedaan. Maar er kunnen, afhankelijk van de invulling (en dus uw wensen) van de begrafenis of crematie, bijkomende kosten zijn die buiten het ‘pakket’ van het lidmaatschap van de begrafenisvereniging vallen. Bijkomende kosten kunnen ontstaan door keuze van de grafsteen, het type graf, advertentiekosten, koffietafel etc. De hoogte van deze bijkomende kosten varieert ongeveer tussen de €1500 en € 6000. Afhankelijk van uw keuze voor de invulling van de begrafenis, kunt u aanvullend een begrafenisverzekering nemen die een bedrag uitkeert bij overlijden. (NB: bij lidmaatschap van een begrafenisvereniging is een verzekering die de begrafenis of crematie regelt overbodig.)
 • Tot 18 jaar bedraagt het lidmaatschap € 4,00. Vaak betalen de ouders de contributie voor hun kinderen. De ouders moeten zelf aangeven wanneer hun kinderen zelf de contributie moeten gaan betalen en hiermee hoofdlid worden. Correspondentie en het afschrijven van de contributie zal dan naar het opgegeven adres en van hun opgegeven bankrekening gaan.

Ja, de vereniging regelt de begrafenis of crematie voor de leden. De naam ‘begrafenisvereniging’ is wellicht verwarrend, maar die is van oudsher ontstaan toen crematie nog niet (veel)

 • Ja, de vereniging regelt de begrafenis of crematie voor de leden ongeacht hun geloofsovertuiging. De vereniging is ontstaan uit de St. Werendridus parochie in Workun en nog steeds zijn die banden sterk, maar voor lidmaatschap is ‘katholiek zijn’ of een ander geloof aanhangen, geen voorwaarde.
 • Heeft u een heel andere vraag? Mail ons dan op: naastenliefde@live.nl,
  of via het contactformulier onder de knop ‘Contact’. Of bel met een van de leden van het bestuur van de begrafenisvereniging.
  Zie onder bestuursleden voor telefoonnummers.